ZAHRADNÍ SLAVNOST S PASOVÁNÍM ŠKOLÁKŮ

16. 6. 2021 OD 15. 30 HOD. NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MŠ TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ 7

TUČŇÁCI, ŽIRAFY a jejich rodiče

 

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme na odpoledne s pohádkou „Pohádky z kouzelného klobouku“, plné tance, zpěvu a radosti.

Společně zamáváme budoucím školákům na cestu do školy.

Prosím, vyzvedněte si děti v tento den do 15,15 hodin a tím již budou ve Vaší péči.

Na akci s rodiči mohou být na 1 dítě přítomni 2 dospělí. V případě neúčasti rodičů bude dítě po pasování předáno do třídy Želviček.

Děti mladší 3 let  nepouštějte bez dozoru  na hrací prvky zahrady. Tato akce není součástí školního vzdělávacího programu.

 

Nápoje a kávu zajistíme.

 

S sebou přineste úsměv na tváři a sluníčko. 

 

– trvá povinnost nošení respirátorů při setkávání v prostorách školy i při hromadných venkovních akcích
– všechny účastníky akce, prosím, aby v případě vyzvání pedagogů předložili platný negativní Ag test či PCR test, očkování na Covid 19 nebo uvedli termín ochranné lhůty po prodělaném Covidu 19
 

 


Plánované akce v MŠ na červen 2021

 

Vážení rodiče,
blíží se konec školního roku a epidemiologická situace se stabilizuje. Stále pro nás platí obecná celostátní nařízení.

Chtěli bychom si však s vámi i s dětmi užít konec roku více společně,  uspořádat společné odpolední akce. 

Vzhledem k očkování pedagogů a výraznému snížení rizika nákazy zvenčí jsme se rozhodli některé z plánovaných akcí uskutečnit.

 

Také aktuální informace z MSMT nám to umožňují.

– trvá povinnost nošení respirátorů při setkávání v prostorách školy i při hromadných venkovních akcích
– na akcích s rodiči mohou být na 1 dítě přítomni 2 dospělí
– všechny účastníky akcí prosím, aby v případě vyzvání pedagogů předložili platný negativní Ag test či PCR test, očkování na Covid 19

    nebo uvedli termín ochranné lhůty po prodělaném Covidu 19
– pitný režim zajištěn

 

Děkuji vám za dodržování opatření a trpělivost i spolupráci v tomto školním roce. Věřím, že příští školní rok zahájíme běžným a normálním způsobem bez omezení. 

Jana Nejedlová

 


Vážení rodiče, milé děti,

 

od 3. 5. 2021 končí mimořádné opatření k provozu mateřských škol.

Mateřská škola je otevřena pro všechny děti od 6. 30 hod. – 17. 00 hod.

Děti docházejí do svých kmenových tříd, nemusí se testovat.


Platí provozní podmínky nastavené na tento školní rok a platné před uzavřením v březnu.

Žádáme rodiče a návštěvníky školy o důsledné dodržování epidemiologických opatření- rozestupy, respirátory, dezinfekce rukou.

Prosíme vás, při ranním příchodu se zdržujte v budově MŠ jen nezbytně nutnou dobu.

Dodržujte příchod do 8. 15 hod. V 8.30 hod. se budova uzamyká a provádí se nutná dezinfekce prostorů šaten.

 

Těšíme se na vás. 
 

Jana Nejedlová, ředitelka školy                                                       30. 4. 2021

 


Vážení rodiče, 

 

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 31. 5 - 2. 6. 2021 (13:00-18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a 6ti let (k 1. 9. 2021). Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění. Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .

 

Těšíme se na Vás

ZUŠ Hostivař


NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA DAROVALA VYŘAZENÁ POVLEČENÍ ZVÍŘÁTKŮM .


Vážení rodiče,

v pondělí 24. 5. 2021 v 9. 00 hod. je plánované, za přísných epidemiologických opatření, fotografování dětí v naší škole – společná fotografie třídy.

Snad nám to příznivé podmínky letos umožní.

V tento den přiveďte vaše děti převlečené do oblečení, ve kterém se děti budou fotit.

Jana Nejedlová


Aktualizace informací k testování dětí od pondělí 26. 4. 2021.

 

Vážení rodiče,

prosíme, prostudujte si společně s dětmi instruktáž k provedení testu.

Budeme testovat jiným tipem testu.

 

Instruktážní leták testy Singclean testy

Video testování ve škole – Singclean testy

 

Předem děkujeme


  https://testovani.edu.cz/


  Informace k testování:
 -u vchodu do mateřské školy – budeme se snažit, abychom společně zvládli testování co nejlépe, ale počítejte, že může dojít i k menší frontě

 

 -prostudujte si společně s dětmi instruktáž k provedení testu - instruktážní leták – LEPU testy

 

– příchod NUTNÝ v 7 – 8,10h., - testování probíhá pravidelně pondělí a čtvrtek na uvedeném místě- pro děti,

   které nebudou tyto dny  přítomny, platí testování v den příchodu – zajistí služba u vchodu.

 

- Omluvte vždy do 8 hodin dítě ze stravování, pokud nepřijde.

- typ testu Rapid Kit, tj. antigenní test z okraje nosu (cca 2cm hloubka) 


– nelze testovat děti s příznaky onemocnění horních cest dýchacích- testovat se nemusí děti, které prodělaly Covid, platí po dobu 90 dní

   po pozitivním testua pouze s potvrzením lékaře či hygieny


vyhodnocení testu trvá 15 min., kdy rodič s dítětem musí počkat v okolí testovacího místa, mezitím se testují další děti

 

-v případě, že dítě v den testování nedoprovází do mateřské školy zákonný zástupce, musí pověřená osoba doložit

  písemný souhlas zákonného zástupce s testováním dítěte v MŠ, Trhanovské náměstí 7, Praha 10 na přítomnost

  antigenu viru SARS-Cov-2 pomocí samo testovacího testu Rapid Kit schválného Ministrem zdravotnictví ČR

  za přítomnosti pověřené osoby. KE STAŽENÍ ZDE

- k provedení testu lze užít výhradně testů poskytnutých školou. Tj.testy přinesené ze strany třetích osob nelze akceptovat.


– vstup do školy je umožněn pouze dětem s negativním výsledkem
– není možné donést si vlastní testy a není možné se testovat doma

 

Děkujeme za spolupráci                                                                           Jana Nejedlová

                                                                                                                      Ředitelka školy