Vítejte na třídní nástěnce Tučňáků


Co nás čeká v červnu: Letem světem za dobrodružstvím                      

30.5. - 3.6.  - Kamarádi ze světa - školka plná radosti-oslava MDD, celodenní výlet,  překvapení, radost z kamarádů, podíváme se za kamarády do jiných částí světa.

6.6. - 10.6. - Planeta Země - Ve hvězdách – Jak to chodí ve vesmíru? Můžeme se tam společně vypravit… Nové znalosti a vědomosti o vesmíru.

13.6. - 17.6. - Kufřík plný léta-,,uteklo to jako voda “opakování školního roku, slavnost pasování, loučíme se s předškoláky, výtvarné desky, společné hodnocení

20.6. - 24.6. - Kufřík plný léta - Slunce svítí, bazén volá, dneska už nám končí škola. Dva měsíce volna máme, co s tím časem uděláme? Někdo jede na tábor, jiný učí zpívat sbor, někdo tančí na palouku, hlavně, že jsme při tom venku.

27.6. - 30.6. - Jdeme, plujeme, letíme na prázdniny -  Co nám léto přinese? Společné  plánování, těšení a poslední školkové dny.

 


Co nás čeká v květnu:

Ten dělá to a ten zas tohle 

2.5. - 6.5. - Já a moje rodina - Maminky mají svátek – básnička a dárek pro maminku. Role dospělých a dětí v rodině, pojmy ochota, věrnost, vytrvalost…

9.5. - 13.5. -  Čím budu až vyrostu -  … Seznámíme se s některými druhy profesí. Čím budu, sebeuvědomění - co mi jde, co mě baví, čím budu,  až vyrostu. Rozvoj slovní zásoby. Pantomima.

Co se děje v trávě                                                                                                                                                           

16. 5. - 20. 5. -  Ze života hmyzu – život v mraveništi. Kouzelný a poučný život pilných kamarádů, od kterých se můžeme mnohé naučit.

23. 5. – 27. 5 . - Poklady louky  – S pohádkovou knížkou Kdo roste v parku, se vypravíme objevovat krásu jarní přírody. Pozorování změn v přírodě.  Výprava do přírody v okolí školy.


Co nás čeká v dubnu: Svátky jara                                                                                                                      

4. 4. - 8. 4.  Něco ťuklo, vejce puklo – Velikonoční zvyky a tradice.  Kdo se vyklube z vajíčka?  Připravujeme velikonoční výzdobu, barvíme kraslice,  učíme se básničky - ,,hodovačky“.

 

11. 4. - 15. 4. Pašijový týden - Pašijový týden -Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa (Sazometná) – přijít s úsměvem do MŠ, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí, pečení perníčků kuřátko.

 

18. 4. - 22. 4.  Kniha je můj kamarád – Práce s knihou, pohádka „Proč mají ovečky zvonečky.  Na farmě – procvičování názvů hospodářských i domácích zvířat, jejich mláďat, rozšiřování poznatků o jejich životě a významu pro člověka

 

25. 4. - 29. 4.  Slavnost čarodějnic - Navštívíme svět plný pohádek a oslavíme svátek čarodějnic. Pokusy. Tvoření s netradičními materiály

 

 Co nás čeká v březnu - Jaro přichází            

28.2. - 4.3. Masopustní veselí Povídání o Masopustu, kostýmech, zvycích, výzdoba třídy. Masopustní průvod po školce.

7.3. - 11.3. Putování kapky vody –  jarní tání, koloběh vody v přírodě, putování Kapičky, vedeme děti k šetrnosti a ohleduplnosti k vodním zdrojům

14. 3. – 18.3  Voda kolem nás  -  U rybníka. Děti poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab. Vyrobíme vlastní rybníček s rákosím a plný žab.

21.3. - 25.3.  Odemykání jara  — 1. jarní den, odemykáme jaro,  jarní počasí, charakteristické znaky roční doby, návrat ptáků z teplých krajin, jarní výzdoba třídy                              

28.3. -1.4. Jarní hrátky ze zahrádky - Šel zahradník do zahrady. Jarní květiny, rašení stromů, keřů, příprava zahrádky, co vše dělá zahradník, pokus s klíčením semínek. Přenosné záhonky – doplnit hlínu, připravit sazeničky – pozorování, jak vypadá zahrádka na jaře/ v zimně. Zahradnické náčiní.

 
Zrušení plánované depistáže školní zralosti v  MŠ.

 
Vyjádření PPP pro Prahu 15:
 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vedení PPP pro Prahu 10 rozhodlo o zrušení depistáží školních zralostí ve všech spádových MŠ.

 

Tímto se  domluvené termíny v MŠ ruší.

Během března, dubna, května budou probíhat individuální vyšetření školní zralosti v PPP, prosím o informování zákonných zástupců,

aby se v případě zájmu objednávali přes tento formulář:

https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly,  na jehož podkladě bude stanoven termín návštěvy.

V MŠ si rodiče vyžádají u třídních učitelek Vyjádření MŠ k úrovni školní připravenosti k objednaným dětem, které jsme jim zaslali,

abychom mohli lépe posoudit, zdali je odklad vhodný, či ne a donesou nám je v papírové verzi na objednaný termín.

 

Děkuji Vám za pochopení.

Mgr. Kateřina Rubešová

Psycholožka PPP 10

Jabloňová 3141/30a, Praha 10