Nástěnka třídy Tučňáci

 


 

KERAMIKA – úterý, středa

Začátek: 26.9.2017
CENA: 850 Kč, platba na účet č.2300314107/2010
Při platbě zadejte jméno dítěte a třídu!
------------------------------------------------------------
TANEČKY - úterý

Začátek: 26.9.2017
CENA: 750 Kč, platí se převodem na č.ú. 1337032133/0800
Variabilní symbol uveďte číslo pořadí, ve kterém jste se zapsali( info na nástěnce v MŠ).
-----------------------------------------------------------------------------
ANGLIČTINA - pondělí, středa

Začáteke:25.9.2017
Cena: 1300Kč, platí se převodem na č.ú. 883388001/5500.
Variabilní symbol uveďte číslo pořadí, ve kterém jste se zapsali (info na nástěnce v MŠ).

 

Harmonogram školního roku 2017/18

1.pololetí

čtvrtek 28. 9. státní svátek
podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10., pátek 27. 10. 2017
sobota 28. 10. státní svátek
pátek 17. 11. státní svátek
vánoční prázdniny od soboty 23. 12. do úterý 2.1. 2018 (vyučování začne ve středu 3.1. 2018)
pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2018

2. pololetí

jarní prázdniny od pondělí 12. 2. do 18. 2. 2018
velikonoční prázdniny čtvrtek 29. 3. a pátek 30.3. 2018
úterý 1. 5. 2018 státní svátek
úterý 8. 5. 2018 státní svátek
ukončení školního roku v pátek 29.6. 2018

V těchto termínech kroužky neprobíhají a nejsou započteny!