Vítejte na třídní nástěnce Tučňáků


TVP - Co nás čeká:

2. Podzim klepe na vrátka                           

Vítej, podzime 19. 9. -23.  9. - Babí léto - uvědomovat si změny a proměny v přírodě na podzim, význam životního prostředí pro člověka. Pavoučci a pavučinky. Kdo tu nechal pavučinku? Pozorování živé přírody. Hudebně pohybová hra „Soukám řádek po řádku“. Výtvarné činnosti.

Vítej, podzime  26. 9. – 30. 9. - Není houba jako houba – seznámení nejen s houbami, rozšiřování slovní zásoby o opaky, protikladné vlastnosti lidí, jejich jedinečnostBásnička - HOUBIČKA  -Pěkně v mechu sedí, (Sedneme si na paty, ruce na stehna) do světa si hledí. (Otočíme hlavu vpravo, vlevo) Klobouček má, (Spojíme ruce nad hlavou do tvaru kloboučku) pod ním nožička. (Připažíme) Poznáte, co to je? Houbička! (Na slovo holubička 3x tleskneme).                                                                                           

 

Podzimní sklizeň 3. 10. - 7. 10. – Na zahradě v sadu - Sklizeň ovoce,  poznáváme různé druhy ovoce. Význam lidské práce na zahradě. Výtvarné činnosti, grafomotorická cvičení.  Procvičování poznatků o ovoci, jeho významu a zpracování…  Básnička s pohybem – Ovoce -Máme dobrou náladu, (Poskoky snožmo, tleskáme) poběžíme do sadu. (Běh na místě) Natrháme jablíčka, (Chůze na místě, trháme jablíčka) kulatá jak klubíčka. (Stoj, ruka krouží před tělem) K tomu ještě hrušky dáme, (Stoj, druhá ruka krouží) a už plný košík máme. (Stoj, obě ruce krouží zároveň)    Divadlo – 7. 10. – 9:30 -Trable s příšerou program o tom, jak naložit s trápením všeho druhu. A hlavně - pokud se s trápením svěříme, nebudeme na to sami a někdo nám pomůže!

 

Podzimní sklizeň 10. 10. - 14. 10. – Zelenina - Plody naší zahrady - prohlubování poznatků o  zelenině …… význam zdravé stravy, písnička o vitamínech…                         11. 10. - 15:30 - Bramboriáda – děti mohou tvořit průběžně s rodiči při jejich příchodu veselé postavičky z brambor a přírodnin. Rodiče + děti z Tučňáků -Školní zahrada

 

Co se děje v lese? 17. 10. - 21.10. - Na podzim je v lese rozhodně co obdivovat a objevovat.  Kolik barev může mít podzimní příroda? Přibližujme si charakteristické znaky podzimu. Pozorování a zkoumáme.  Básnička s pohybem: KAŠTAN Spadl kaštan do travičky, (Ze stoje sedneme na zem) uhodil se do hlavičky. (Sed, držíme se za hlavu) Pláče, pláče, chudák malý, (Sed, třeme si očička) že ho děti pošlapaly. (Stoj, dupeme na místě)

S větrem o závod 24. 10. - 28. 10. – Draci - výrobky z papíru, kresby obličeje a jeho výrazu, matematická pregramotnost -srovnávání, měření…, grafomotorika, nová básnička, podpora tvořivosti

 


Třídní vzdělávací plán  (TVP):

Co nás čeká v září : 1. HURÁ DO ŠKOLKY                                                                                      

Pojď si hrát  1. 9. - 2. 9. - Adaptace na MŠ, seznamování s kamarády, režimem dne v MŠ, seznámit se značkou a kde je všude umístěná. Zažíváme radost z první společné stavby a první společné nástěnky.

 

Já a moji kamarádi 5. 9. - 9. 9. -  Adaptace - Postupné navazování přátelského kontaktu s učitelkami, vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve třídě. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem s vrstevníky. Vytváření pravidel společného soužití ve třídě. Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům společného soužití. Psychomotorické hry, rozvoj pohybových dovedností.

                                    

Školka plná pohody 12. 9. - 16. 9.  – Emoce -  činnosti rozvíjející pochopení a pojmenování emocí, činnosti, které rozvíjejí schopnosti sebeovládání i empatie a prosociálního chování. Rozpoznáváme emoce svoje i kamarádů, vytváříme třídu plnou pohody a prvních přátelství. Učíme se chápat třídu jako součást celé MŠ.


Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek  8. 9. 2022 ve třídě Tučňáků.

Začátek třídních schůzek:  2. třída TUČŇÁCI – v 17.00

Účast pouze rodičů bez dětí. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás.