ZMĚNA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU


 

Vážení rodiče,

všechny děti, které byly přihlášené                       

na prázdninový provoz od 13. 7.  – do 31. 7. 2020     do naší školky byly přijaté. V letošním školním roce je prázdninový provoz školy určen pouze pro kmenové děti.

 

Školné – 450,- Kč, uhraďte do 5. 7. 2020 na účet školy pod stávajícím variabilním symbolem dítěte

 

Stravné – nezasílejte, částka se odčerpá ze zůstatku vašeho dítěte.

 

Vyúčtování prázdninového provozu proběhne v srpnu. Všechny zůstatky dětí budou zaslány na účty rodičů.

 

 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2020                                                              Jana Nejedlová

                                                                                                   ředitelka školy


Prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 15 v roce 2020

 

VÁŽENÍ RODIČE,

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy:

 

 

Všechny mateřské školy pro své děti

 

 

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

 

1.7. – 17.7.2020

 

MŠ Trhanovské náměstí + MŠ Boloňská

 

13.7. – 31.7.2020

 

MŠ Libkovská + MŠ Parmská 389

 

27.7. – 14.8.2020

 

MŠ Horolezecká + MŠ Slunečnice

 

3.8. - 21.8.2020

 

V přípravném týdnu od 24. 8. – 31. 8. 2020 bude ve všech mateřských školách zavřeno.


Mateřské školy budou v těchto termínech přijímat z kapacitních důvodů POUZE své kmenové děti.

Možnost přihlásit se k prázdninovému provozu pro kmenové děti je prodloužena do 11. 5. 2020. 


Žádost zašlete na e-mail školy: ms.trhanak@seznam.cz