KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  na školní rok 2019/2020

 

 

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu), v příslušném školském obvodu mateřské školy. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 věku pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu), v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2019) dosáhne čtvrtého roku věku, seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu), v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

INFORMACE K ZÁPISU

 

Elektronický zápis 8.4.2019 - 12.4.2019


Fyzický zápis:  čtvrtek 9.5.2019 od 7:30 do 17

                           pátek 10.5.2019 od 8:00 do 14:00

 

 

K zápisu si přineste:

 • vyplněný Evidenční list dítěte (oboustranně vytištěný na jednom listě papíru)
  potvrzený od lékaře (ne samotné potvrzení od lékaře na zvláštním papíru) na jednom papíru vyplněný a podepsaný

Stáhnout Evidenční list dítěte 

 • Souhlas k evidenci a zpracování osobních a citlivých údajů dítěte
  a Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte.

Stáhnout Souhrn reg.číslo, os. údaje, shoda

 • Vytištěnou a vyplněnou "Žádost o přijetí dítěte"

Stáhnout Žádost o přijetí dítěte

Odkaz k on-line zápisu je zde (odkaz bude aktivní v den zápisu od půlnoci 8.4. 2019).
 

 • občanský průkaz
 • cizinci pas
 • rodný list dítěte
 • na zápis se dostavte s dítětem

 

U zápisu Vám bude přiděleno registrační číslo.

 


Kdo nemá možnost on-line zápisu,
všechny dokumenty si můžete vyzvednout v MŠ od 8.4.2019 do 12.4.2019 v době 6:30 - 16:45 ve třídě Želviček.
 

 

Proč nemáme den otevřených dveří?
Protože preferujeme individuální návštěvu v MŠ a osobní kontakt s rodiči a dítětem.
Návštěvu v MŠ si můžete domluvit telefonicky.