ŘÁDNÝ ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Milí rodiče,

pokud hledáte pro své dítě mateřskou školu a chcete ho přihlásit k předškolnímu vzdělávání, je tato informace určená právě pro Vás.

Dny otevřených dveří:

Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7. Den otevřených dveří bude probíhat:

Úterý 31. 3. 2020 – 16.00 – 18.00 hod. MŠ Trhanovské náměstí 7

 

                                                                   ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vzhledem k aktuální situaci se den otevřených dveří ruší. Rodičům, kteří se podrobněji chtějí seznámit s naší MŠ, nabídneme do 31. 3. 2020  na webových stránkách prezentaci naší školy, kde se mohou seznámit s prostorem a činností naší MŠ.

 

Elektronický před zápis dětí:

Dne 6. 4. 2020 začíná elektronický před zápis dětí. Prosíme rodiče, aby na webových stránkách www.mstrhanak.cz   od 6. 4. do 9. 4. 2020 vyplnili elektronický formulář (žádost o přijetí).             

 

Na webových stránkách bude ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!).

Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit formulář online (žádost o přijetí), jsou žádosti v papírové podobě připravené u školnice v naší  škole od 6. 4. 2020. 

Fyzický zápis do MŠ:

Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu v ÚTERÝ 5. 5. 2020 v budově MŠ Trhanovské náměstí 7. Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a na vstupních dveří školy počínaje dnem 29. 5. 2020.

 

V Praze dne 3. 2. 2020                                                                                  Jana Nejedlová, ředitelka školy