2018 Environmentální zahrada a venkovní třída

Název projektu: Environmentální zahrada a venkovní třída
Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000520
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Délka realizace: 6 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 496 736 Kč
Výše podpory: 2 247 062,40 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy. Aktivitami projektu je vybudování venkovní učebny a dodání 5 prvků environmentální zahrady.