Charakteristika školy

Detašované pracoviště MŠ - Kozinova 1000/1 umístěného v areálu ZŠ Hostivař se nachází nedaleko obchodního centra (VIVO Hostivař), v klidné části staré Hostivaře. MŠ je dvojtřídní – 1. třída Žabičky, 2. třída Rybičky s celkovou kapacitou 56 dětí.

Jídelníček

Stravování mateřské školy zajišťuje školní kuchyň ZŠ Hostivař, která dodává dětem pravidelnou plnohodnotnou a vyváženou stravu.

Kroužky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aplikace Twigsee

Škola využívá aplikaci Twigsee, která propojuje rodiče, pedagogy, vedení školy. Vzájemně nám zajistí rychlý kontakt s rodiči dětí k aktuálnímu dění v MŠ.

Platby

Aktuální přehled plateb zahrnuje výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání a výši stravného.

Kalendárium

Přehled akcí nad rámec výchovně vzdělávacích činností. Zahrnuje plánovaná divadelní představení, ekologické a bezpečnostní programy, společné akce s rodiči v daném školní roce.

Vážení rodiče

Filozofie mateřské školy   

Naše mateřská škola umožňuje dětem získávat nové zkušenosti, zážitky, poznatky o sobě samém i okolním světě.  Snažíme se podporovat osobnostní rozvoj dětí, rozvíjet jejich možnosti, učit je žít mezi lidmi, podněcovat jejich chuť poznávat, tvořit a učit se. Děti jsou vedeny k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému a učí se žít dle ekologických a environmentálních principů. Naším cílem je snaha vytvořit co  nejlepší podmínky pro osobnostní rozvoj, spokojený a radostný život.   

 

Základními principy Mateřské školy Trhanovské náměstí 7 jsou:  
T-tvořivost, R-radost, H-hra, A-asertivita, N-názornost, O-osobnost, V-vzdělávání, S-spolupráce, K- kreativita, E-empatie   
 
Společně objevujeme svět 
 

Kolektiv mateřské školy

Fotogalerie

Poděvejte se jak to u nás vypadá.