Charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v Hostivaři nedaleko obchodního centra (VIVO Hostivař), v relativně klidném prostředí. MŠ je trojtřídní – 1.třída Želvičky, 2.třída Tučňáci, 3. třída Žirafy s celkovou kapacitou 75 dětí.

Jídelníček

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která zajišťuje dětem podávání pravidelné stravy. Tato strava je plnohodnotná a vyvážená. Využíváme regionálních dodavatelů.

Kroužky

Kroužky jsou v mateřské škole nabízeny jako forma nadstandartní činnosti podporující individualitu a nadání jednotlivých dětí dle možností školy.

Aplikace Twigsee

Škola využívá aplikaci Twigsee, která propojuje rodiče, pedagogy, vedení školy. Vzájemně nám zajistí rychlý kontakt s rodiči dětí k aktuálnímu dění v MŠ.

Platby

Aktuální přehled plateb zahrnuje výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání a výši stravného.

Kalendárium

Přehled akcí nad rámec výchovně vzdělávacích činností. Zahrnuje plánovaná divadelní představení, ekologické a bezpečnostní programy, společné akce s rodiči v daném školní roce.

Vážení rodiče

Filozofie mateřské školy   

Naše mateřská škola umožňuje dětem získávat nové zkušenosti, zážitky, poznatky o sobě samém i okolním světě.  Snažíme se podporovat osobnostní rozvoj dětí, rozvíjet jejich možnosti, učit je žít mezi lidmi, podněcovat jejich chuť poznávat, tvořit a učit se. Děti jsou vedeny k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému a učí se žít dle ekologických a environmentálních principů. Naším cílem je snaha vytvořit co  nejlepší podmínky pro osobnostní rozvoj, spokojený a radostný život.   

 

Základními principy Mateřské školy Trhanovské náměstí 7 jsou:  
T-tvořivost, R-radost, H-hra, A-asertivita, N-názornost, O-osobnost, V-vzdělávání, S-spolupráce, K- kreativita, E-empatie   
 
Společně objevujeme svět
 

Kolektiv mateřské školy

Fotogalerie

Poděvejte se jak to u nás vypadá.