Naše MŠ je od školního roku 2022/23 zapojena do programu Přečti. V tomto programu pohádkové čtecí
babičky, čtou dětem pohádky v mateřských školách..
(více o programu zde www.mezi-nami.cz/program-precti)

Mezi námi mezigeneračně – čtecí babička