MŠ Trhanovské náměstí je od září 2016 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.