Název projektu: Environmentální zahrada a venkovní třída Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000520 Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2018 Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018 Délka realizace: 6 měsíců Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 496 736 Kč Výše podpory: 2 247 062,40 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy. Aktivitami projektu je vybudování venkovní učebny a dodání 5 prvků environmentální zahrady.