Nástěnka třídy Želviček


Předmět: Přijímací zkoušky do ZUŠ Hostivař pro školní rok 2022-23 / Pozvání na festival Petrovické jaro a absolventské koncerty

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 25., 30. a 31. května 2023 (14:00-18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a 6ti let (k 1. 9. 2023).

Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění. Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .

Rovněž nám dovolte pozvat Vás a Vaše děti na festival Petrovické jaro, který pořádáme ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice. Na čtyřech koncertech budete mít možnost poslechnout si žáky naší ZUŠ a i profesionální umělce a tělesa. Také jste srdečně zváni na vystoupení našich letošních absolventů.

 

Těšíme se na Vás

ZUŠ Hostivař


Květen:

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

Podtémata:

 • Já a moje rodina (Čas máminých úsměvů):

: seznámení s knihou Máma pro Papíka - rozbor, dramatické činnosti – předvádět co maminka dělá – praní, žehlení …, čím mamince pomáháš? Co ti maminka zpívá? Jaká je? Vyprávění o své mamince – jméno, jak vypadá, básně, písně, nácvik tanečků pro maminky, dárečky, vytváření zdrobnělin – máma, maminka, maminečka. Vedeme rozhovor na téma: Kdo tvoří mojí rodinu, každý člen je důležitý, procvičujeme jména rodičů, sourozenců, příp. dalších členů rodiny, učíme se adresu svého bydliště. Jsou i zvířecí rodiny? Rozkládáme slova na slabiky – rytmizujeme, počítáme, určujeme krátké a dlouhé slabiky. Rytmizujeme píseň: „Muzikantská rodina“. Na velkém formátu uvolňujeme rameno, loket, zápěstí – kresba domečku. Tvoříme pro maminky přáníčka ke Dni matek. Pohybové hry – na babu, na domečky…

 • Čím budu, až vyrostu?

: rozhovor s dětmi o povoláních, jaké znají, co dělají moje rodiče, čím bych chtěl být, až budu velký/ká. Proč lidé chodí do práce, má každý práci?

Čteme si hádanky o povolání.

Zkoušíme pantomimu některých profesí.

Hrajeme si na pejska s kočičkou: Jak dělali dort – Myslíte, že by to byli dobří kuchaři? Co dáme do správného dortu? Pamatujete si, co všechno Pejsek a Kočička použili?

Předmatematické představy: počítáme knoflíky, pojem více x méně x stejně. Zdobíme dorty (obruče) na koberci (artefiletika) činnosti ve dvojicích. Tvoříme koláče z papíru ve výtvarné činnosti. Rozvoj jemné motoriky - modelujeme rohlíky a různé pečivo, zašíváme knoflík. Grafomotorické cviky v pracovním sešitě.

Využití knihy: Řemesla ve hře, písni a tanci + CD (Pekla vdolky, Pekař, Pec nám spadla)

Připomeneme si povolání hasiče – hasíme oheň – pěna na holení – vyrobené stříkačky – nácvik poplachu

 • Ze života hmyzu (Na motýlích křídlech):

: motivace knihou: “Tuze hladová housenka“ – práce s obrázky – hádanky ze světa hmyzu, dramatické ztvárnění příběhu, seznámení s různými druhy motýlů, jejich životem a stadiem vývoje, jaké housenky škodí na zahrádce? Ve výtvarné činnosti malujeme netradiční technikou motýly, modelujeme housenky a vajíčka, třídíme předměty podle barev, předmatematické představy počítání barevných teček, míchání barev – rozvoj fantazie. Seznamujeme se s pohybovou říkankou, hrajeme pohybové hry – rozvíjíme prostorové vnímání.

 • Poklady louky (Co se děje v úlu):

: motivace knihou: Včelka meduška, jak se jmenuje domeček včel, jak se říká člověku, který se o včely stará, jak se včely spolu domluví, jak včela vypadá, jsou všechny včely stejné? Seznámení dětí s vývojovým stádiem včely. Ochutnávka medu, jak chutná, voní a jakou má barvu, lepí nebo teče? Pilná jako včela – rozbor přirovnání.


Duben:

SVÁTKY JARA

Podtémata:

 • Něco ťuklo, vejce puklo:

: seznámení dětí se světem zvířat – domácí, na dvorku - děti získají povědomí o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Přirovnáváme – charakteristika zvířat: Mlaská u jídla jako prasátko, chodí zmoklá jako slepice, drápe jako kočka, ten je silný jako kůň.

Seznamování s geometrickými tvary – dům - statek.

Tvoříme zdrobněliny a rytmizujeme tleskáním slova – slepice – slepička.

Pohybové hry např. Všechno lítá co peří má, Na domácí zvířátka, Zvířátka a jejich domečky

Procházka kolem Toulcova dvora – koně na pastvě.

 

Prohlížíme si encyklopedie. Přiřazujeme mláďata ke svým rodičům.

: uvědomíme si sounáležitost s živou přírodou - rozhovory nad obrázky, pojmenování zvířat a mláďat, cvičení – napodobování zvířat, hry podporující tvořivost a fantazii, básně a hádanky o zvířatech, napodobování a poslech zvuků – hra na rozvoj sluchu Kravičko, zabuč!

: posilujeme radost z objevování, seznámení s knihou Nenažraná koza nebo pohádkou Jak štěňátko chtělo malé pejsky

 • Velikonoční zvyky a tradice (Pašijový týden):

: seznámení s lidovými zvyky a tradicemi na Velikonoce, duchovní rozměr. Velikonocům předchází 6 postních nedělí – černá, pražná, kýchavná, družebná, smrtná, květná. Zpíváme velikonoční písně a koledy. Seznamujeme se se symboly Velikonoc – pomlázka- beránek – zajíček – vajíčko- kraslice. Sejeme osení, které si odnášíme domů. Provádíme manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, příprava výzdoby na Velikonoce, malujeme kraslice a kreslíme velikonoční zvířátka. Procvičujeme homonyma - kočičky zvíře - kočičky jíva, zámek obydlí – zámek visací. Rozvoj grafomotoriky – dokreslujeme beránkovi vlnu. Kimova hra na rozvoj zrakové paměti – několik tematických předmětů, které si musí děti zapamatovat. Čtení z knihy: “O kohoutkovi a slepičce, Jak šlo vejce na vandr“. Rozbor obsahu pohádek – rozhovor s dětmi. Vynášení Morany konec zimy – Jak rozlišit vařené a syrové vejce
– vejce roztočíme prsty na stole
– syrové vejce se bude líně kolébat, vařené se bude rychle a dlouho točit

 • Kniha je můj kamarád:

: Kniha je můj kamarád - seznámíme se s různými druhy knih, poznáme knihy pro děti, zkusíme popsat obrázek, budeme vědět, kde se knihy kupují i půjčují. Poznáme pohádku od příběhu, zkusíme vyprávět pohádku. Seznámíme se s autory knih pro děti a vyrobíme si ruční papír. Naučíme se ke knize chovat šetrně. Poznáme pohádku podle charakteristické postavy, rozpoznáváme dobro od zla.

Seznámení s knihou Zajíček moc rád píše – práce s knihou – vymýšlení vlastní pohádky

Práce s knihou Ferdův slabikář – představení některých písmenek – poznáš písmeno, na které začíná tvé jméno? – vymodeluj písmenko

 • Den Země:

22.4. Den země - připomeneme dětem potřebu uvědomění si ochrany přírody, vysvětlíme si, že i my jsme její důležitou součástí, dozvíme se, jak se starat o naši přírodu a jak ji můžeme chránit, roztřídíme odpad do správných kontejnerů – seznámení se tříděním odpadů, proč? Osvojení si základních poznatků o vodě, vzduchu, slunci a zemi. Rozvíjení povědomí o sounáležitosti s přírodou, rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách. Tématická procházka po okolí MŠ. Prohlížení knih a encyklopedií.  Den Země se slaví se od roku 1970.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se tak největším světským svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice.

Cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešeních těchto problémů.

Výtvarná činnost je určena pro jednotlivce nebo jako společná práce dětí. Doprostřed papíru (grafomotorické cvičení) nakreslí kruh. Vnitřek kruhu může dítě vybarvit nebo tam obtisknout své ruce. Použijeme vždy jen modrou a zelenou barvu. Dítě maluje kolem Země vše, co na planetě Zemi najdeme – rozvoj spolupráce a fantazie.

 • Slavnost čarodejnic:

                „POHÁDKY K NÁM V PYTLI LETÍ, S ČARODĚJKOU NA KOŠTĚTI“ – seznámení s pohádkou – Jaká byla čarodějka? Musí být všechny čarodějky zlé? Jak poznám v pohádce čarodějnici?

: Přicházíme do školky v převlecích čarodějnic a čarodějů. Seznámení dětí se zvyky a tradicemi „Pálení čarodějnic“. Čtení příběhu z knihy “Malá čarodějnice“, jak to vypadá, když se cítí někdo sám?

Vyrábíme si čarodějnici a zapojujeme vlastní fantazii, znázorňujeme mimiky obličeje. Hra se slovy sluchový rozklad slova na slabiky, zabarvení hlasu, zmelodizování, podbarvení rytmickými nástroji. Rozlišujeme velikosti a vlastnosti. Co znamená kouzlit – přeměňovat věci – přeměníme si předměty např. vařečku – lodička, hřeben, kytara.  Děti říkají slova s opačným významem – opora s obrázky. Zdoláváme strašidelnou překážkovou dráhu, odříkáváme kouzelná zaříkávadla, vaříme lektvary – míchání různých druhů šťáv, tancujeme strašidelný tanec. Hledáme různé předměty v obarvených špagetách.

 

Březen:

JARO PŘICHÁZÍ

Podtémata:

 • Masopustní veselí:

seznamování s tradicemi masopustu: proč vznikla, proč se dodržuje nebo ne. BÁSNIČKA MASOPUST:  Drž mě, drž mě, drž mě, pusť, (držíme se v kruhu za ruce, na pusť se pustíme) máme tady masopust. (rytmicky tleskáme) My se maškar nebojíme, (otáčíme dlaněmi a hlavou do stran)  my se s nimi roztočíme. (chytíme se za ruce a točíme se dokola) točíme se, točíme se, stát. (točíme na druhou stranu, na stát zastavíme)  na co si dnes budeme hrát?  (sedneme si na zem do tureckého sedu)  - zapojení každý den do úvodního kruhu Třídní karneval v maskách – různé stanoviště s úkoly a pohybové činnosti s hudbou pro děti.  Porovnáváme málo x hodně, zkoumáme vlastnosti předmětů, počítání koblížků, hod koblížkem – nácvik horního oblouku, dramatizace pohádky „O Koblížku“, co do řady nepatří, třídíme sladké x nesladké, počítání koláčků. Pracujeme se slovy vyčlenění slabiky, hlásky na počátku slova, rozklad slabiky a slova, počítání koláčků od 1-10. Co znamená půst a kdy přichází, jaká zdravá jídla známe a z čeho se připravují. Seznámení s písněmi: „Já jsem muzikant“, „To je zlaté posvícení“, artikulační a dechové cvičení. Zpěv písně s nástroji, zapamatování jednoduchých tanečních kroků – změna poloh při zpěvu. KDO SE SKRÝVÁ POD MASKOU? - jedno dítě jde za dveře - vybereme druhé dítě, přes které přehodíme prostěradlo a poté přivoláme zpět dítě za dveřmi, které se zeptá „JAK SE, MASKO, JMENUJEŠ?” dítě schované pod prostěradlem odpoví „MASOPUST” - druhé dítě potom podle hlasu hádá, kdo je pod prostěradlem schovaný. JAK TO BYLO O MASOPUSTU – příběh - čtení příběhu o masopustu z knížky Chaloupka na vršku.

 • Putování kapky vody:

 

Kde všude se voda vyskytuje a proč je důležitá? Hledáme odpověď na některé otázky: Odkud padá na Zem voda? Kde všude je voda, kde ji můžeme vidět? Kdo potřebuje k životu vodu? K čemu slouží voda, k čemu ji používáme? Zkoumáme různé vlastnosti vody – pára, led, průhlednost. Zkoušíme si pokusy s vodou: Tančící rozinky, Mísení oleje a vody, Pokus s horkou a studenou vodou. Hledáme rozdíly mezi potokem – rybníkem-řekou. Poslech úryvku skladby Vltava – ztvárnění za pomoci padáku nebo šátků. Třídíme - co žije ve vodě, práce s mapou, život kolem vody i pod vodou. Dáváme si vodní hádanky, ztvárňujeme vodu výtvarně. Prohlížíme knihy i publikace a rozvíjíme komunikaci. Čteme si pohádku: Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu.

 • Voda kolem nás (posezení u rybníka):

rybník - život ve vodě, učíme se znát některé živočichy žijící kolem rybníka, seznamujeme se s ochranou životního prostředí, důležitost vody pro život, poznávání pohádkových postav a jejich typických znaků. Malujeme rybičky temperou a lepíme šupiny – kombinovaná technika. Upevňujeme si pojmy rybník, stavidlo, hráz, výlov. Získáme nové poznatky o přírodě kolem vody. Zaměříme se na život žab – vývoj žáby – ochrana žab. Seznamujeme se s písní Holka modrooká.

U rybníka — Na rybníčku u lesa tancovaly žáby, do vodičky žbluňkaly, moc se tomu smály. Pod hladinou u rybníčka dováděly rybky, měly kurzy plavání, skákaly i šipky. Když tu náhle od lesa uslyšely klap klap, strachy se hned schvaly, "pozor je tu čáp".

 • Odemykání jara (Sluníčkové pohlazení)

: změny v přírodě: charakteristické znaky jara. Zkoumáme jaké je počasí na jaře (Jakou intenzitou hřeje slunce? Jak se asi tváří? Jakou barvu má jaro a jakou zima? – hledáme kontrasty a různé odstíny barev. Představujeme si první rostliny a učíme se je poznat a pojmenovat (bledule, sněženka, petrklíč, krokus). Hledáme rozdíly – velká, malá, barvy, okvětní lístky – pozorujeme v zahradách. Využíváme hudebních nástrojů, hudebně pohybových her, rozpočítadel. Vítáme vracející se ptáky. V průběhu března nastává hlavní čas návratů čápů. Zpíváme písně o jaru, slunci i čápech (Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře). Vyrobíme si čapí hnízdo i čápy. Relaxace Sluníčko: (děti leží na zemi ve tvaru sluníčka - hlavy mají u sebe, nohy jsou paprsky, slunce bude brzy vstávat, proto pošle jeden paprsek, aby se podíval za obzor, zda už přichází den - dítě se prochází po třídě, když se dotkne dalšího dítěte, tak se stává paprskem a první dítě si lehá na své místo). Společným povídáním a nasloucháním druhého opakovat poznatky o jaru podle obrazového materiálu i na tematických vycházkách. Odemykání jarní brány - Každé dítě najde jeden symbol jara, který bude ukrytý někde ve třídě, a bude se lepit okolo (předkreslené) jarní brány, až budou okolo brány všechny symboly, bude brána odemčená a začne jaro !!! Hra: Jarní brána otevřená

 • Jarní hrátky ze zahrádky

: čteme si motivační pohádku: Krtek a semínko. Seznamujeme se s podmínkami pro růst rostlin – pozorujeme klíčení a růst rostliny - naklíčený hrách, dozvíme se, jak pije květina, poslech vážné hudby – Petr Iljič Čajkovskij, Antonio Vivaldi. Třídíme semínka různých velikostí, seznámení se s prací na zahradě – starání se o zahrádku - uklízení zahrádky – zahradní potřeby a nářadí, pozorování listů, kontrola zda se neobjevil nějaké škůdce, poznávání některé jarní zeleniny podle hmatu, vůně, chuti např. ředkvička atd. Výtvarná činnost: kombinovaná technika, lepíme, stříháme.
Vytleskáváme s dětmi názvy zeleniny. Můžeme využít i netradiční hudební nástroje – vařečky, lžičky, pet lahve, hrnce, pokličky, apod. Dbáme na správnou výslovnost. Seznámení s písněmi: „Čížečku, čížečku s pohybovým doprovodem, Šel zahradník do zahrady“

 


Únor: 

LIDSKÉ TĚLO
Záměr: uvědomit si základní fungování lidského těla a podpořit u dětí zdravý životní styl, uvědomit si, co ohrožuje mé zdraví a mou bezpečnost
 
Podtémata:
 • Moje tělo : základní pojmy o těle, seznámení s lidským tělem a funkcemi některých orgánů, sestavování lidského těla, počítání kostí, porovnávání – vlasy, oči, kůže. : třídění, modelování a výtvarné činnosti, básničky s pohybem, seznámení s knihou Kostík hledá přátele rozcvička a PH; cviky na protažení těla, PH - hlava, ramena, kolena palce; děti přednášejí říkanku a rukama se dotýkají té části těla, o které se mluví, PH – slepíme se k sobě Učíme se určovat vzájemnou polohu předmětů (nahoře, dole, vlevo …). Znát a pojmenovat části lidského těla a kde je máme, určit počet např. končetin, prstů, apod. Logopedická pohádka
 • Naše zdraví : začínáme úvodní pohádkou „Krtek léčí zajíce“ – hodnocení postav, co se v pohádce stalo? Proč zvířátka a lidé onemocní, hovoříme o prevenci před nemocemi, hygiena, co jsou nemoci, co nebo kdo je způsobuje, prohlížíme si fotografie bakterií a virů, popisujeme tvar, barvy. Jak bojovat s nemocemi, pohybové hry – honičky s říkankou upevňování pojmu zdraví a lidské tělo, jaké známe vitamíny a kde je všude najdeme, modeluje a malujeme baciláky ve výtvarné činnosti, čteme si pohádky k tématu např. Mach a Šebestová, prohlížíme si encyklopedie – učíme se pracovat s knihou, třídíme dle velikostí, tvaru a barvy obrázky bacilů, upevňujeme si názvy geometrických tvarů. Seznamujeme se s básničkou: „Byl jeden bacil“. Následuje otevřená diskuze na téma - jak předcházet nemocem, co děláme pro své zdraví (oblečení, strava, sport, pravidelná návštěva lékaře), kdo nám pomůže, když jsme nemocní. Učíme se, jak pečovat o zoubky, aby byly zdravé a čisté. Jak zoubek vypadá, z čeho se skládá a kolik jich v ústech máme, předmatematické představy – počítáme zoubky 1-10, pojmy pod, nad, vedle, dole, nahoře. Jak se chováme při návštěvě zubního lékaře. Třídíme potraviny-zdravé a ty škodlivé, čteme si motivační příběh o zoubku a kazu, hrajeme pohybové hry s padákem, seznamujeme se s písní: „Starý medvěd“. Tvoříme ústa a modeluje zoubky. Ve výtvarné činnosti odhalíme, co vše dokáže vytvořit kartáček na zuby. 
 • Kouzelný svět smyslů : máme smyslů pět, poznáváme s nimi svět, smyslové hry, prstová cvičení, rozlišování předmětů – popis, vyprávění podle obrázků, výtvarné a pracovní činnosti, rytmické hry a slovní hádanky. Manipulace s předměty – vnímání teploty vody, magnetické pokusy Poznáváme vlastnosti předmětů – třídíme do skupin, zjistíme, co se stane, pokud jeden ze smyslů bude chybět.

Co nás čeká v lednu: