Nástěnka třídy Želviček


Téma: Podzim klepe na vrátka (říjen)

Podtémata:

Vítej, podzime (Ptačí putování)

: seznámení se změnami a proměnami v přírodě na podzim, seznámení se s druhy ptáků, kteří zůstávají nebo odlétají do teplých krajin. Dozvíme se, čím se živí, kde najdeme jejich obydlí, jak vypadají a jaký mají hlas. Zahrajeme se pohybové hry na rozvoj koordinace a vzájemné komunikace, rozvoj sluchového vnímání, četba tématické pohádky: «Jak se vlaštovka Žofka chystala na cestu». Rozbor pohádky,  kdo všechno byl v pohádce, co kočička popřála vlaštovce? Umíš udělat kočičí hřbet? Seznámíme se s písničkou:» Vlaštovičko, leť». Vyzkoušíme si výtvarnou techniku otisku a následné malby obrázku s pomocí temperových barev. Grafomotorické cvičení — uvolnění ruky na velkém formátu papíru — let vlaštovky.

Vítej, podzime (Hádaly se houby)

: vydáme se s dětmi»do lesa», kde budeme pozorovat prašivky i jedlé houby. Vysvětlíme si nebezpečí jedovatých hub a chování k nim — necháváme je růst, neničíme. Grafomotorické cvičení — horní oblouk — dokreslíme houbám kloboučky.

  • očicháváme a zkoumáme sušené houby, sledujeme pokus s výtrusy houby — houby maluje — otisk
  • pohybová hra: «Na houbaře» — říkadlem,
  • pohybová hra: «Najdi houbu — popis hry: po třídě volně rozházené drátěnky, děti chodí mezi nimi, na signál děti seberou nejbližší «houbu», zvednou ji nad hlavu a zůstanou stát, učitelka může využít rytmický nástroj pro udávání tempa chůze nebo reprodukovanou hudbu — nejlépe s námětem hub (např. píseň Klouzky — Svěrák, Uhlíř apod.)

cvičíme zdravotní cviky s drátěnkami — «houbami», hod na cíl — do koše,

«Hřib nebo Muchomůrka» — práce s výtvarným materiálem

Práce s textem:»Hříbek» (Malované pohádky, V. Sutějev): posloucháme příběh a prohlížíme ilustrace v knize, dramatizace příběhu s využitím kostýmů

Podzimní sklizeň (Koulí se jablíčka)

: před vlastní realizací tohoto bloku požádáme rodiče o spolupráci — každé dítě si do školky přinese jedno jablko. Poznáváme charakteristické znaky jablka: vůně, tvar, barva, chuť. Se skupinou dětí oloupeme jablíčko mechanickým loupačem a můžeme nakrájet jablíčka příborovým nožem na plátky, které usušíme v sušičce a vytvoříme tak chutné křížaly, které si děti odnesou domů. Pracujeme s textem příběhu V. Sutějeva:»Jak zajíc, vrána a ježek rozdělili jablíčko». Vedeme děti k hledání možností řešení situace z příběhu, vyvodíme mravní ponaučení. Na závěr rozkrájíme několik jablíček a rozdělíme je všem dětem — upevníme pravidlo chování v MŠ — dělíme se o jídlo, dělíme se o hračky, k ohleduplnosti — vyslechnout jeden druhého. Vedeme děti k rozvoji slovní zásoby (stopka, bubák, tvary, barvy, velikosti).  S jablky manipulujeme, využíváme je při pohybových činnostech. Seznamujeme se s písničkou a tancem:»Měla babka čtyři jabka»také s básničkou o jablku. Proč jsou jablka, a i jiné druhy ovoce prospěšné pro lidské zdraví? Kdo má další rád jablíčka?

Podzimní sklizeň (Zelenina)

: rozlišujeme všemi smysly několik druhů zeleniny, zkoumáme tvary, barvy, chutě, vůně, hmotnost, hovoříme o prospěchu zeleniny na lidské zdraví, v dramatické činnosti si zahrajeme pohádku:»O řepě», poslech hudebních improvizací, rozvíjíme grafomotoriku — kreslíme brambory, sázíme mrkev. Hrajeme Kimovy hry na téma zelenina a rozvíjíme zrakovou paměť. Vytvoříme si pana Brambůrka nebo strašáka do zelí? Zjistíme, co se na podzim na poli vlastně děje. K čemu jsou brambory — příloha k jídlu, hranolky, chipsy (zpracování zeleniny) Seznamujeme se s písničkami:»Lečo» a «Cib, cib, Cibulenka», zapojíme i s pohybem — taneček. Pohybová hra:»Horký brambor» házení míčem spodním obloukem.

Bramboriáda — akce školy 13.10. od 15.30 hodin si mohou děti průběžně s rodiči při jejich příchodu tvořit veselé postavičky z brambor a přírodnin na školní zahradě.

Co se děje v lese?

: vnímámí různých tvarů a barev podzimu, charakteristické znaky, pozorování podzimní přírody. Poslech nahraných zvuků z přírody (hádáme a rozlišujeme jednotlivé zvuky). Pracujeme s předmatematickými pojmy malý — velký, větší — menší,  největší — nejmenší, seznamujeme se se základními  geometrickými tvary. Sběr přírodnin a práce s nimi. Naučíme se rozpoznat rozdíl meti stromem listnatým a jehličnatým, jak vypadá keř, seznámíme se s názvy stromů a s názvy plodů — přiřazujeme a třídíme. Jaké plody jsou přínosné pro zvířata a jaké pro člověka. Čím je pro nás les užitečný a proč ho musíme chránit? Seznámení s písní:»Já do lesa nepojedu». Pohybová hra:»Na kůrovce» cíl — seznámit děti s kůrovcem a nebezpečím a ochranou proti němu. Děti rozdělíme do dvou družstev, která postavíme proti sobě. Jedno družstvo představuje kůrovce. Jeho členové mají zavázané oči a poslouchají tleskající děti (stromy) ve druhém družstvu. Úkolem kůrovců je co nejrychleji se přemístit ke stromům. «Na Brhlíka» Jde o obměnu hry «Škatule, škatule». Označíme o jeden strom méně než je dětí. Ty se postaví k označeným stromům, přebývající si stoupne v lese opodál a zvolá:»Brhlík letí». Ostatní se přemístí, včetně volajícího dítěte. Hra se opakuje, přebývající dítě přebírá roli volajícího.

S větrem o závod

: cílem tohoto tématu je přiblížit dětem větrné počasív podzimním období. Pohybové hry s padákem — vítr duje, vánek pofukuje. S tím souvisí pouštění draků různých velikostí, barev a tvarů. Vytvoříme si své draky se kterými si zacvičíme a budeme rozeznávat výrazy v obličeji. Také se zaměříme na dechová cvičení. Proč drak koulí očima a kde bydlí vítr? Můžeme porovnat draka z pohádky a draka papírového (homonyma) — jaký je? Jaké má vlastnosti? (Co se, z čeho vyrábí? Rozeznáš papír a dřevo?) Procvičování opačných slov — soustředit se, porozumět významu slov. Strom je vysoký nebo nízký, drak se smál nebo mračil, vítr foukal hodně nebo málo…Báseň o větru spojíme s pohybovou hrou:»Na vítr a draky» Děti představují draky mají za pasem zastrčenou barevnou stuhu — Dračí ocas. Učitelka představuje vítr a děti honí, snaží se jim stuhu odebrat. Děti se musí bránit bez pomocí rukou, otáčí se k «větru» zády. »Dráček bez ocásku» si jde odpočinout mimo hrací plochu. Hrajeme didaktickou hru v prostoru Najdi stejné slovo. Na zemi jsou volně položené obrázky, každé dítě si vezme jeden. Děti vytvářejí skupiny obrázlů, které pojmenujeme jedním slovem např. koruna, oko, list, ucho, kohoutek, hřebínek, zámek atd.

Drakiáda — akce školy 10.10 — 21.10. pro děti a rodiče — výstava draků (vytvořených dětmi a rodiči doma) ve společném prostoru chodby MŠ

 


 

Téma: Hurá do školky (září)

Podtémata:

Pojď si hrát

: umíme se odloučit na delší dobu od rodiny, pochopíme, proč děti do školky chodí. Přivítáme nové děti, seznámíme se s novými kamarády, přivykáme si na režim v MŠ.

 Já a moji kamarádi

: naučíme se básničku na přivítání, sednutí do kruhu na určené místo, svojí značku u stolečku i v šatně. Zlepšujeme sebeobsluhu a oblékání. Povedeme děti ke vzájemné pomoci při úklidu hraček, oblékání, nebo v situaci, kdy je kamarádovi smutno. Seznámíme se s kolečky na spaní a jejich používáním. Budeme sledovat správné mytí rukou. Hrajeme kontaktní a seznamovací hry, učíme se pěknému a ohleduplnému chování.

: kdo jsem a jaké je mé místo ve třídě – změříme se, seznámíme se s kamínkem třídy a jeho pravidlem.

Školka plná pohody

: utváření společných pravidel naší třídy: vzájemné porozumění mezi dětmi, respektování druhého, znát pravidla slušného chování, zapojit se do kolektivu, povíme si, kdo kdy slaví narozeniny – kalendář narozenin – vyfotíme se, naučíme se chovat bezpečně v kolektivu třídy, seznámíme se s prostředím MŠ, jejími zaměstnanci: umíme se orientovat v prostředí třídy, budovy a víme, kdo ve škole pracuje a kdo je cizí – pozdravíme se při příchodu i odchodu