Nástěnka třídy Želviček

Co nás čeká v dubnu: SVÁTKY JARA

 

Podtémata:

 • Něco ťuklo, vejce puklo

: seznámení dětí se světem zvířat – domácí, na dvorku - děti získají povědomí o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Přirovnáváme – charakteristika zvířat: Mlaská u jídla jako prasátko, chodí zmoklá jako slepice, drápe jako kočka, ten je silný jako kůň. Seznamování s geometrickými tvary – dům - statek. Vyrábíme zvířecí masky z papíru. Tvoříme zdrobněliny a rytmizujeme tleskáním slova – slepice – slepička. Pohybové hry např. všechno lítá co peří má, na domácí zvířátka. Procházka kolem Toulcova dvora – koně na pastvě. Prohlížíme si encyklopedie. Přiřazujeme mláďata ke svým rodičům.

: uvědomíme si sounáležitost s živou přírodou - rozhovory nad obrázky, pojmenování zvířat a mláďat, cvičení – napodobování zvířat, hry podporující tvořivost a fantazii, básně a hádanky o zvířatech, napodobování a poslech zvuků

: posilujeme radost z objevování, seznámení s knihou Nenažraná koza a pohádkou Jak štěňátko chtělo malé pejsky

 • Velikonoční pomlázka – Pašijový týden

: Lidové zvyky a tradice na Velikonoce, duchovní rozměr. Velikonocům předchází 6 postních nedělí – černá, pražná, kýchavná, družebná, smrtná, květná. Zpíváme velikonoční písně a koledy. Seznamujeme se se symboly Velikonoc. Sejeme osení. Provádíme manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, příprava výzdoby na Velikonoce, malujeme dle návodu nebo vlastní fantazie velikonoční zvířátka, snažíme se dodržet pokyny. Rozvoj grafomotoriky – dokreslujeme beránkovi vlnu. Kimova hra na rozvoj zrakové paměti. Čtení z knihy: “O kohoutkovi a slepičce, Jak šlo vejce na vandr“. Rozbor obsahu pohádek.

 • Kouzelná knihovna

: Kniha je můj kamarád - seznámíme se s různými druhy knih, poznáme knihy pro děti, zkusíme popsat obrázek, budeme vědět, kde se knihy kupují i půjčují. Poznáme pohádku od příběhu, zkusíme vyprávět pohádku. Seznámíme se s autory knih pro děti a vyrobíme si ruční papír. Naučíme se ke knize chovat šetrně. Poznáme pohádku podle charakteristické postavy, rozpoznáváme dobro od zla.

 • Slavnost čarodějnic

                „POHÁDKY K NÁM V PYTLI LETÍ, S ČARODĚJKOU NA KOŠTĚTI“

: Přicházíme do školky v převlecích čarodějnic a čarodějů. Seznámení dětí se zvyky a tradicemi „Pálení čarodějnic“. Čtení úvodního příběhu z knihy“Malá čarodějnice“, jak to vypadá, když se cítí někdo sám? Vyrábíme si čarodějnici a zapojujeme vlastní fantazii, znázorňujeme mimiky obličeje. Hra se slovy sluchový rozklad slova na slabiky, zabarvení hlasu, zmelodizování, podbarvení rytmickými nástroji. Rozlišujeme velikosti a vlastnosti. Co znamená kouzlit – přeměňovat věci děti říkají slova s opačným významem. Zdoláváme strašidelnou překážkovou dráhu, odříkáváme kouzelná zaříkávadla, vaříme lektvary, tancujeme strašidelný tanec.


Co nás čeká v březnu: JARO PŘICHÁZÍ

Podtémata:

 • Masopust aneb karneval je tady

: seznamování s tradicemi masopustu: proč vznikla, proč se dodržuje nebo ne. Karneval v maskách.  Porovnáváme málo x hodně,  zkoumáme vlastnosti předmětů, zpěv písně s nástroji, zapamatování jednoduchých tanečních kroků – změna poloh při zpěvu, počítání koblížků, hod koblížkem – nácvik horního oblouku, dramatizace básničky „O Koblížku“, co do řady nepatří, třídíme sladké x nesladké, hra s písmenem, počítání koláčků. Pracujeme se slovy vyčlenění slabiky, hlásky na počátku slova, rozklad slabiky a slova, počítání koláčků od 1-10. Co znamená půst a kdy přichází jaké, zdravé jídla známe a z čeho se připravují.

 • Za královstvím vody (Koloběh vody)

: hledání vody – kde všude se voda vyskytuje a prč je důležitá? Hledáme různé vlastnosti vody, zkoušíme si pokusy s vodou, co plave a neplave. Představujeme si koloběh vody. Matematické představy – počet, barva, hledáme rozdíly mezi potokem – rybníkem-řekou…, poslech skladby Vltava – ztvárnění za pomoci padáku nebo šátků, třídíme- co žije ve vodě, práce s mapou, život kolem vody i pod vodou. Dáváme si vodní hádanky, ztvárňujeme vodu výtvarně. Posloucháme verše o vodě: „Znám křišťálovou studánku“. Prohlížíme knihy i publikace a rozvíjíme komunikaci. Čteme si pohádku: Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu.

Vodníkova říše (Vodníci a hastrmani)

: rybník - život ve vodě, znát některé  živočichy žijící kolem rybníka, ochrana životního prostředí, důležitost vody, poznávání pohádkových postav a jejich typických znaků

: Hlavní motivací je píseň: „Holka modrooká“. Jak by to vypadalo u potoka, kdyby holka nedávala pozor a hastrmánek ji tahal za copánek do potoka. Jaké může být i jiné nebezpečí u vody? Viděl už někdo hastrmánka nebo vodníka: popsání postavy. Malujeme rybičky temperou a lepíme šupiny. Upevňujeme si pojem rybník, jezero, přehrada, řeka, potok. Nové poznatky o přírodě kolem vody. Život v potoce – kdo tam žije, jaké rostliny tam rostou? Pohybová hra na Vodníka – rychlí běh s vyhýbáním, orientace v prostoru, reakce na slovní podnět. Vycházka k potoku Botiči, který se nachází nedaleko naší MŠ.

 • Odemykání jara

: změny v přírodě: charakteristické znaky jara. Zkoumáme jaké je počasí na jaře. Jakou barvu má jaro a jakou zima? – hledáme kontrasty a různé odstíny barev. Zkoumáme první rostliny a učíme se je poznat a pojmenovat. Využíváme hudebních nástrojů, hudebně pohybových her, rozpočítadel. Vítáme vracející se ptáky. V průběhu března nastává hlavní čas návratů čápů. Zpíváme písně o jaru (Na jaře), slunci i čápech (na jaře čáp jede v kočáře). Vyrobíme si čapí hnízdo i čápy.

 • Jarní hrátky ze zahrádky

: seznamujeme se s podmínkami pro růst rostlin – pozorujeme klíčení a růst rostliny, dozvíme se, jak pije květina, poslech vážné hudby – pampeliška pouští svá semínka - třídíme semínka, seznámení se s prací na zahradě – starání se o zahrádku  - uklízení zahrádky – třídíme odpad


Co nás čeká v únoru: LIDSKÉ TĚLO

Podtémata:

 • Když kamarád stůně (S vitamíny na bacily)

: Hovoříme o prevenci před nemocemi, hygiena, co jsou nemoci, co nebo kdo je způsobuje, jak bojovat s nemocemi, pohybové hry – honičky s říkankou, upevňování pojmu zdraví a lidské tělo, jaké máme vitamíny a kde je všude najdeme, modeluje a malujeme baciláky ve výtvarné činnosti, čteme si pohádky, prohlížíme si encyklopedie – učíme se pracovat s knihou, třídíme dle velikostí, tvaru a barvy obrázky bacilů, upevňujeme si názvy geometrických tvarů. Seznamujeme se s básničkou.

 • Poznáváme lidské tělo (Já a moje tělo)

: základní pojmy o těle, seznámení s lidským tělem a  funkcemi některých orgánů, sestavování lidského těla, počítání kostí, porovnávání – vlasy, oči…, třídění, modelování a výtvarné činnosti, básničky s pohybem, seznámení s knihou  Kostík hledá přátele

 • Naše zdraví (Čisté zoubky nebolí)

: Učíme se, jak pečovat o zoubky, aby byly zdravé a čisté. Jak zoubek vypadá, z čeho se skládá a kolik jich v ústech máme, předmatematické představy – počítáme zoubky 1-10, pojmy pod, nad, vedle, dole, nahoře. Jak se chováme při návštěvě zubního lékaře. Třídíme potraviny-zdravé a ty škodlivé, čteme si motivační příběh o zoubku a kazu, hrajeme pohybové hry s padákem, seznamujeme se s písní: „Starý medvěd“. Tvoříme ústa a modeluje zoubky. Ve výtvarné činnosti odhalíme, co vše dokáže vytvořit kartáček na zuby.

 • Pět věrných kamarádů (Co dokážou ruce)

: máme smyslů pět, poznáváme s nimi svět, smyslové hry, prstová cvičení, rozlišování předmětů – popis, vyprávění podle obrázků, výtvarné a pracovní činnosti, rytmické hry a slovní hádanky. Manipulace s předměty – vnímání teploty vody, magnetické pokusy

Poznáváme vlastnosti předmětů – třídíme do skupin, zjistíme, co se stane, pokud jeden ze smyslů bude chybět.


Co nás čeká v lednu: ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

Podtémata:

 • Zimní povídání (Čarovná zima)

: přivítání nového roku, tradice Tří králů,  charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, pozorujeme vločky, zajímavé pokusy k tématu.

: Na Nový rok o slepičí krok - časové pojmy: co děláme celý den ve školce? chápeme pojem dopoledne a odpoledne a přiřadíme k ní činnost , kdy přichází noc a co nám ukrývá?

: Seznámení s pohybovými hrami, výtvarným tvořením a zajímavou výtvarnou technikou se solí. Další činnosti k poznávání a seznamování se sněhem. Zjistíme, kde a jak vzniká sníh, z čeho se skládá, k čemu ho můžeme využít.

 • Zimní povídání (Hrátky se sněhuláky)

: Dozvíme se, proč se sněhulákovi zima líbí a co se děje se sluníčkem – roční období. Hledání podobných obrázků a různých vlastností – Sněhuláku, jaký jsi?, vymodelujeme sněhuláky, porovnáme větší x menší x nejmenší (stupňování slov) a seznámíme se s tvary (čtverec, kruh, trojúhelník). Skládání sněhuláka ve dvojici (pokud bude sníh i sněhového venku), Jak se sněhuláci rozpustili – autogenní trénink + pokus s rozpouštěním ledu, procvičíme orientaci v prostoru – tanec vloček

 • Zvířátka v zimě: Rukavičková pohádka – oblečení

: Čteme si motivační pohádku o zvířátkách a ztracené rukavičce, dokonce si ji zahrajeme v dramatické činnosti, jaké oblečení je dobré na zimu, zjišťujeme, jaké se to objevily stopy ve sněhu a komu patří, pracujeme se slovy vyčlenění slabiky, hlásky na počátku slova, rozklad slabiky a slova. Hovoříme o druzích oblečení, třídíme oblečení na zimní a letní, zkoumáme materiál, velikost a tvar. Rozvíjíme sluchové vnímání při pohybových hrách na signál.

 • Život za polárním kruhem

: Zvířátka, kterým zima, sníh a led nevadí, které nám o zimě něco prozradí.

Celým tématem nás budou provázet ti nejpovolanější – polární zvířátka, která nás naladí na zimní čas, ale prozradí nám i něco o sobě a zimní krajině, ve které žijí. V zimním období přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, život volně žijících zvířat a jejich obživu během zimního období. Dozvíme se, jak se tato zvířátka proti zimě chrání a povíme si také o tom, jak se můžeme proti chladu a nachlazení chránit my. Osvojujeme si poznatky o skupenství vody. Pokud je dostatek sněhu, jsou dětem nabízeny pohybové činnosti v zimním přírodním prostředí.

 


Co nás čeká v prosinci: ČAS VÁNOC

Podtémata:

 • S čerty nejsou žerty (Mikuláš a ten rohatý)

: charakteristika čerta, co je dobro a co zlo, čertovské vyrábění, hry s pohádkou, hrajeme čertí hry, hudební a hudebně pohybové činnosti, dramatizace.

: těšení na  Mikuláše, čerta a Anděla, básně, písně

 

 • Z pohádky do pohádky (Cesta za pohádkou)

: Adventní čas, zvyky a tradice - chápe, že advent je období před Vánocemi, které je naplněno určitými zvyky a pohodou. Ví, kdo je Ježíšek, co nám přináší. Výzdoba třídy, zpěv a recitace vánočních koled a básní.

 

 • Vánoční zvyky a tradice

: Setkání u stromečku - vánoční úklid: chápe, proč je třeba uklidit, abychom se cítili slavnostně - navození vánoční atmosféry: zpěv koled s doprovodem hudebních nástrojů, připravujeme stromeček – zdobíme, poznáváme tvary i barvy. Vyrábíme vánoční dekorace: stíháme, lepíme, modelujeme různé tvary – pečení, malujeme dle instrukcí či vlastní fantazie.

 

 • Vánoční zvyky a tradice (Vítáme Vánoce)

: kreslíme svá přání – nasloucháme přání druhých. Umíme dárky přijímat i dávat – vyrábíme vánoční překvapení rodičům, poslech vánočních koled, zpěv, improvizace, výroba přání podle předlohy. Hledáme, co patří k vánocům.

:rozvíjení citových vztahů k rodině, k přátelům a celému okolí