Kroužky – 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

ANGLIČTINA

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ – Smyslem kroužku je navazovat na již získané znalosti. V dnešní době čím dál více rodičů přemýšlí o tom, kdy začít seznamovat své dítě s angličtinou.

Cena

1343 Kč / 13 lekcí
Pokyny k platbám kroužku AJ rodičům zašle agentura Spěváček.

KDY

Vždy ve středu
1.skupina - Pokročilí - v čase 14.30 - 15.00
2. skupina - Začátečníci- v čase 15.00 - 15.30

Termíny

ZAČÁTEK: středa 4. 10. 2023
KONEC: 17. 1. 2023
NEKONÁ SE V TERMÍNU: 6. 12. 2023 a 3. 1. 2024

KERAMIKA

Hlína je prostředkem k získání informací, pocitů a vjemů. Chceme vytvořit podmínky, aby se dítě mohlo vyjádřit originálním způsobem a rozvíjet svou zručnost.

Registrace

FYZICKY NA NÁSTĚNCE V HALE MŠ.

Cena

1300 Kč / 13 lekcí

KDY

Vždy v úterý
1.skupina 13.45 - 14.30 ŽIRAFY
2.skupina 14.30 - 15.15 TUČŇÁCI
3.skupina 15.15 - 16.00 ŽIRAFY + TUČŇÁCI

TErmíny

ZAČÁTEK: úterý 11. 10. 2023
KONEC: 24. 1. 2024
NEKONÁ SE V TERMÍNU: 5. 12. 2023 a 2. 1. 2024

INFO

Rodiče přihlášených dětí na kroužek keramiky,  prosíme o uhrazení 1 300 Kč. (Informace k platbě odeslána tež dne 20. 9. 2023 přes aplikaci Twigsee.)
PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET č.: 23 00 31 41 07 /2010
PŘI PLATBĚ ZADEJTE DO POZNÁMKY - TŘÍDU A JMÉNO DÍTĚTE!       
Platbu uhraďte nejpozději do pátku 29. 9. 2023.