Charakteristika školy

Charakteristika

Mateřská škola v roce 2009/ 2010 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní máme tři třídy, v každé 25 dětí. V předškolní třídě je složení dětí homogenní, v ostatních třídách je věkové složení dětí částečně heterogenní. Od srpna 2016 máme nové herní prvky na školní zahradě. Jsme mateřskou školou rodinného typu čemuž výrazně přispívá relativně nízká celková kapacita dětí a také budova mateřské školy s neobvykle řešeným interiérem, která umožňuje každodenní kontakt dětí, učitelek i rodičů. Snažíme se být otevření nejen rodičům, ale i okolnímu světu. Rodiče se k nám mohou přijít podívat, popřípadě se zapojit do některých aktivit. Spolupracujeme s externími organizacemi a lektory, kteří nám pomáhají děti vzdělávat, přinášet jim radost a nové zážitky.

Pobyt dětí v mateřské škole jim umožňuje získávat nové zkušenosti, zážitky, poznatky o sobě samém i okolním světě. Snažíme se rozvíjet jejich individuální možnosti, učit je žít mezi lidmi, podněcovat jejich chuť poznávat, tvořit, učit se a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Naším cílem je snaha vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj každého dítěte, pro jeho spokojený a radostný život.

Co je pro nás důležité

Režim dne

6:30 – 8:20

 

8:40

příchod dětí do MŠ, prostor pro spontánní hru a individuální činnosti

 

 ranní kruh, jazyková chvilka

8:50 – 9:00

pohybové hry, motivované cvičení,  protažení, psychomotorické hry

9:00  svačina

9:30 – 10:00

 

 

10:00 – 12:00 

didakticky cílené aktivity, pedagogem řízené výchovně-vzdělávací činnosti , skupinové činnosti pozn., všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem, potřebám, zájmu a možnostem dětí

 

pobyt venku na školní zahradě (volné hry nebo částečně řízené), vycházka do blízkého okolí nebo náhradní program v nepřízni počasí

12:00-12:20 

 

12:30 – 12:50 

oběd

 

vyzvedávání dětí po obědě,  odpočinek

14:20 

 

15:00 – 17:00

 svačina

 

prostor pro spontánní hru, pobyt venku na školní zahradě, individuální činnosti