Prohlášení o přístupnosti

 

Průběh školního roku — volné dny

 

Vzdělávací program

 

Kritéria přijetí

 

Poskytování informací

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Záznam o činnostech zpracování

 

Registr smluv

 

Položkový rozpočet 2022

 

Výroční zprávy školského zařízení :

2019/2020

2020/2021

2021/2022