Kroužky na školní rok 2020/2021


Važení rodiče,

kroužky se vzhledm k trvající epidemilogické situaci do konce školního roku 2020/2021 již neuskuteční.

Vyúčtování kroužků z prvního pololetí proběhně do konce června, převodem na účet.

Eliška Brožková

V Praze dne 7. 4. 2021

 


Vážení rodiče,

vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením se pozastavují všechny kroužky v mateřské škole do odvolání.

O situaci vás budeme průběžně informovat. Kroužky se vyúčtují nebo převedou do 2. pololetí dle situace.

Děkujeme za pochopení.

Jana Nejedlová

V Praze dne 30. 10. 2020

 


Vážení rodiče, 

v reakci na aktuální vývoj situace s COVID- 19 přijímáme opatření:
 
V následujících 14 dnech, tedy od pondělí 12.října do pátku  23.října, se neuskuteční kroužky v MŠ, ani plánovaný seminář pro rodiče dětí ze třídy Žiraf.
 
V týdnu od 26.října do 30.října mají děti v ZŠ podzimní prázdniny a kroužky v MŠ se v tyto dny nekonají.
 
 
Plánovaný začátek kroužku bude od pondělí 2.listopadu. V případě změny Vás budeme informovat.
 

Prosíme rodiče dětí, zapsaných na kroužek Angličtiny, o registraci / přihlášení  ON-LINE ZDE

Předem děkujeme


KROUŽKY V 1.POLOLETÍ ZAČÍNAJÍ V TÝDNU OD 5.10.2020.


KROUŽKY SE V DOBĚ PRÁZDNIN V ZŠ NEKONAJÍ A NEJSOU ZAPOČTENY V CENĚ.


KERAMIKA – PONDĚLÍ    

PLATBU ZA KROUŽEK KERAMIKY ZAŠLETE DO 5.10.2020.

 

Platba převodem na účet č.:23 00 31 41 07 /2010 

PŘI PLATBĚ ZADEJTE JMÉNO DÍTĚTE A TŘÍDU

Lektorka: Michaela Šámalová

Počet lekcí: 13 / Cena: 900 Kč                                                                    

 

TUČŇÁCI skupina - 13:45 – 14:30

ŽIRAFY  skupina - 15:00 – 15:45

 

ZAČÁTEK: 5.10.2020, KONEC: 25.1.2020, NEKONÁ SE V TERMÍNU: 16.11.14.12.2020


KERAMIKA - ÚTERÝ  

PLATBU ZA KROUŽEK KERAMIKY ZAŠLETE DO 5.10.2020.   

 

Platba převodem na účet č.:23 00 31 41 07 /2010  

PŘI PLATBĚ ZADEJTE JMÉNO DÍTĚTE A TŘÍDU

 

Počet lekcí: 13 / Cena: 900 Kč                      

                                                             

ŽIRAFY – skupina 13:45 – 14:30

ŽELVIČKY – skupina 15:00 – 15:45

TUČŃÁCI – skupina 15:45 – 16:30

 

ZAČÁTEK: 6.10.2020, KONEC: 26.1.2020, NEKONÁ SE V TERMÍNU: 15.12.2020


ANGLIČTINA - STŘEDA   

INFORMACE I PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ON-LINE ZDE

Prosíme o přihlášky nejpozději do 25.9.2020

Jazyková škola Spěváček

Počet lekcí: 13

 

ŽELVIČKY 1.skupina - 15:00 –15:30

TUČŇÁCI 2.skupina -15:30 –16:00

ŽIRAFY 3.skupina -16:00 - 16:30

 

ZAČÁTEK: 7.10.2020, KONEC: 27.10.2020,  NEKONÁ SE V TERMÍNU: 16.12.2020