Platby a provoz

Provozní doba

Školka je otevřena každý pracovní den od 6:30 do 17:00.
Příchod dětí do třídy do 8:20, vyzvedávání dětí po obědě od 12:30 do 12:50, vyzvedávání dětí odpoledne od 15:00 do 17:00.

Školné

Školné je 700,- Kč kromě předškoláků a dětí s odkladem školní docházky. Platí se předem a je splatné vždy v termínu 1. – 5.tého dne v měsíci, optimálně trvalým příkazem . První platba do 5.9.. Poslední platba do 5.6. Školné je nevratné.

Stravné

Děti 3- 6 let – celodenní stravné52 Kč
Děti 3 -6 let polodenní stravné41 Kč
Děti 7 leté – celodenní stravné55 Kč
Děti 7 leté – polodenní stravné43 Kč
Děti 3- 5 let 1 140 Kč + 700 Kč školné = 1 840 Kč
Děti 6 leté (povinné předškolní vzdělávání – platí pouze stravné) 1 140 Kč
Děti 7 leté (s odkladem školní docházky – platí pouze stravné) 1 200 Kč

V měsíci červenci a srpnu se školné ani stravné neplatí, proto si prosím nastavte trvalé příkazy pouze do června.

Odhlašování obědů

Odhlášení obědů je možné do 8:00 hod. konkrétního dne, ze kterého se dítě omlouvá, prostřednictvím aplikace Twigsee.

Další možnost je telefonické odhlášení:

Budova MŠ Trhanovské náměsti : 736 610 426 (stačí i jen sms zpráva)

Veškerá uvedená komunikace je možná, ale nejpozději do 8.00hod. daného dne.

Vyúčtování stravného

Přeplatky stravného budou zaslány zpět na účty rodičů 2x ročně po skončení jednotlivých pololetí, tj. v únoru a srpnu.

Vedoucí školní jídelny

Blanka Volínová (kancelář v 1.patře MŠ)
 tel.: 736 610 426

 e-mail: ms.trhanak.jidelna@seznam.cz

Úřední hodiny: středa  7.00 – 16.00

Fond rodičů

Číslo účtu: 19 – 291952369/0800 + variabilní symbol

Jednorázová platba v září na školní rok  2023/24 — 1 000Kč.