Charakteristika školy

Charakteristika

Ve školním roce 2023/24 bylo uvedeno do provozu druhé detašované pracoviště Kozinova 1000/1. Jde o novou dvoutřídní jednopatrovou modulární budovu umístěnou v areálu ZŠ Hostivař v blízkosti sportovního atletického sportoviště. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku, většinou jsou třídy částečně heterogenní, záleží na věku nově přijatých dětí.  Jsme mateřskou školou rodinného typu čemuž výrazně přispívá relativně nízká celková kapacita dětí a také budova mateřské školy s neobvykle řešeným interiérem, která umožňuje každodenní kontakt dětí, učitelek i rodičů. Snažíme se být otevření nejen rodičům, ale i okolnímu světu. Rodiče se k nám mohou přijít podívat, popřípadě se zapojit do některých aktivit. Spolupracujeme s externími organizacemi a lektory, kteří nám pomáhají děti vzdělávat, přinášet jim radost a nové zážitky.

Pobyt dětí v mateřské škole jim umožňuje získávat nové zkušenosti, zážitky, poznatky o sobě samém i okolním světě. Snažíme se rozvíjet jejich individuální možnosti, učit je žít mezi lidmi, podněcovat jejich chuť poznávat, tvořit, učit se a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Naším cílem je snaha vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj každého dítěte, pro jeho spokojený a radostný život.

Co je pro nás důležité

Režim dne

6:30 – 8:20

 

8:40

příchod dětí do MŠ, prostor pro spontánní hru a individuální činnosti

 

 ranní kruh, jazyková chvilka

8:50 – 9:00

pohybové hry, motivované cvičení,  protažení, psychomotorické hry

9:00  svačina

9:30 – 10:00

 

 

10:00 – 12:00 

didakticky cílené aktivity, pedagogem řízené výchovně-vzdělávací činnosti , skupinové činnosti pozn., všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem, potřebám, zájmu a možnostem dětí

 

pobyt venku na školní zahradě (volné hry nebo částečně řízené), vycházka do blízkého okolí nebo náhradní program v nepřízni počasí

12:00-12:20 

 

12:30 – 12:50 

oběd

 

vyzvedávání dětí po obědě,  odpočinek

14:20 

 

15:00 – 17:00

 svačina

 

prostor pro spontánní hru, pobyt venku na školní zahradě, individuální činnosti

Školní řád