Kalendárium

 Kalendárium školní rok 2023/24 –  MŠ HOSTIVAŘ

LEDEN

ČAS

NÁZEV PŘEDSTAVENÍ ČI AKCE

DIVADLO/AKCE

KDO SE ÚČASTNÍ

MÍSTO

8.1.2024

9.15

 Popletená zimní pohádka

Divadlo Koloběžka

Děti z obou tříd

ÚNOR

     

7.2.2024

9.30

Jak si Cizopaska s Bacilkou už ani neškrtly

 

Děti z obou tříd

8.2.2024

9:30

Masopustní rej v maskách

Akce školy

Děti z obou tříd

 

26.2.2024

9.30

Honza a drak

Dřevěné divadlo

Děti z obou tříd

BŘEZEN

ČAS

NÁZEV PŘEDSTAVENÍ ČI AKCE

DIVADLO/AKCE

KDO SE ÚČASTNÍ

MÍSTO

19.3.2024

15:15

Velikonoční dílna s rodiči

Akce školy

Rodiče + děti

žabky

20.3.2024

15:30

Velikonoční dílna s rodiči

Akce školy

Rodiče + děti

rybky

25.3.2024

9:15

Jarní probouzení s netopýry

Ekocentrum Nyctalus

Děti z obou tříd

25.3.2024

9:30

Pašijový týden – Modré pondělí

Akce školy

Děti z obou tříd

26.3.2024

9:30

Pašijový týden – Žluté úterý

Akce školy

Děti z obou tříd

27.3.2024

9:30

Pašijový týden – Škaredá středa (červená)

Akce školy

Děti z obou tříd

28.3.2024

9:30

Pašijový týden – Zelený čtvrtek

Akce školy

Děti z obou tříd

DUBEN

 

 

   

16.4.2024

9.30

O holčičce, která zlobila

 

Děti z obou tříd

30.4.2024

9:30

Čarodějnický rej v maskách

Akce školy

Děti z obou tříd

 

 

 

   

KVĚTEN

 

 

   

6.5.2024

10:00

Focení třídy

 

Fotografka

Děti z obou tříd

7.5.2024

9:00

Voda nad zlato

Ekocentrum Koniklec

Žabky

7.5.2024

10:00

Výlet do knihovny – pitva knihy

 

Rybky

Knihovna Zahradní město

23.5.2024

9.30

HAM, HAM

Divadlo z Pytlíčku

Děti z obou tříd

20.5.2024

9:00

Voda nad zlato

Ekocentrum Koniklec

Rybky

21.5.2024

9:00

Výlet do knihovny – pohádka

Knihovna

Rybky

Knihovna Zahradní město

21.5.2024

16.00

Besídka ke dni rodiny

Akce školy

Rodiče + děti

žabky

23.5.2024

16:00

Besídka ke dni rodiny

Akce školy

Rodiče + děti

rybky

 28.5.2024

 

 Polodenní výlet k oslavě Dne dětí

Akce školyDěti z obou tříd

Farmapark

Soběhrdy

ČERVEN

 

 

   

11.6.2024

 

Policie ČR – Brumla ve městě

Preventivní program

Celá školka

13.6. 2024 (čt)

15:30

Pasování předškoláků

Akce školy +

Theatro Low – Tec René Krupanský

Předškoláci + rodiče

Zahrada MŠ

Trhanovské  nám.

25.6.2024

10:00

Výlet do knihovny – dobrodružství v knihovně

Knihovna

Žabky

Knihovna Zahradní město

  1. pololetí školního roku

ZÁŘÍ

ČAS

NÁZEV PŘEDSTAVENÍ ČI AKCE

DIVADLO/AKCE

KDO SE ÚČASTNÍ

MÍSTO

 

19.9.2023 (ÚT)

19.9.2023 (ÚT)

16:30

17:00

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky 

Akce školy

Rodiče

Rodiče

Žabičky

Rybičky

 

ŘÍJEN

      

23.10.2023 (PO)

15.30

Bramboriáda

Akce školy

Rodiče + děti

Rybičky

 

24.10.2023 (ÚT)

15.30

Bramboriáda

Akce školy

Rodiče + děti

Žabičky

 

LISTOPAD

      

1.11. 2023 (ST)

dopoledne

Strašidelný den

 

Akce školy

Děti z obou tříd

Jednotlivé třídy

 

7.11. 2023 (ÚT)

16.00.-17.00

Sv. Martin – výroba lampionu – průvod

 

Akce školy

Rodiče + děti

Jednotlivé třídy

 

15.11. 2023 (ST)

9.00

Fotografování – portréty (vánoční)

Akce školy

Přihlášené děti z obou tříd

Jednotlivé třídy

 

23.11. 2023 (ČT)

9.30

Královna barev

Divadlo z Pytlíčku

Děti z obou tříd

 

PROSINEC

 

 

 

    

5.12.2023 (ÚT)

dopoledne

Čertovské rejdění rejdění – sejdeme se ve třídě v převleku čertic a čertíků

 

Akce školy

Děti + učitelky

Jednotlivé třídy

 

13.12.2023 (ST)

dopoledne

Nadílka + zpěv vánočních koled

Akce školy

Děti + učitelky

Jednotlivé třídy

 

21.12.2023 (ČT)

9.30

Jiřinčina vánočka

Divadlo z Pytlíčku

Děti z obou tříd

 

 

 

 

    

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.