Informace o provozu a platbách

Provozní doba

Školka je otevřena každý pracovní den od 6:30 do 17:00.
Příchod dětí do třídy do 8:20, vyzvedávání dětí po obědě od 12:30 do 12:50, vyzvedávání dětí odpoledne od 15:00 do 17:00.

Školné

Školné je 700,- Kč kromě předškoláků a dětí s odkladem školní docházky.  Platí se předem a je splatné vždy v termínu 1. - 5.tého dne v měsíci, optimálně trvalým příkazem . První platba do 5.9.. Poslední platba do 5.6. Školné je nevratné.

Stravné — INFORMACE K PLATBÁM OD 1. 9. 2022

Záloha se hradí předem vždy v termínu 1. - 5.tého dne v měsíci, optimálně trvalým příkazem.

 

Děti 3- 6 let – celodenní stravné --------------------------------------------- 50 Kč

Děti 3 -6 let polodenní stravné ------------------------------------------------39 Kč

Děti 7 leté    – celodenní stravné --------------------------------------------- 53 Kč

Děti 7 leté    – polodenní stravné --------------------------------------------- 41 Kč

 

Prosíme o úpravu měsíčních záloh od 1. 9. 2022 :

Děti 3- 5 let--------------- 1 090 Kč + 700 Kč školné ------------------------------  1 790 Kč

Děti 6 leté (povinné předškolní vzdělávání - platí pouze stravné)---------------  1 090 Kč

Děti 7 leté (s odkladem školní docházky - platí pouze stravné)------------------- 1 150 Kč

 

Číslo účtu MŠ: 29 19 52 369/0800 + variabilní symbol


Prosím, uvádějte u platby variabilní symbol, který je Vašemu dítěti přidělen na celou dobu pobytu v mateřské škole.

V měsíci červenci a srpnu se školné ani stravné neplatí, proto si prosím nastavte trvalé příkazy pouze do června.

Odhlašování obědů

Odhlášení obědů je možné do 8:00 hod. konkrétního dne, ze kterého se dítě omlouvá. Odhlašování je možné osobně u paní učitelek ve třídách, příp. je k tomu vyhrazen sešit v přístupové hale pod hlavní nástěnkou, další možnost je telefonické odhlášení na telefonu mateřské školy 736 610 426 (stačí i jen sms zpráva). Veškerá uvedená komunikace je možná, ale nejpozději do 8.00hod. daného dne.

Vyúčtování stravného

Přeplatky stravného budou zaslány zpět na účty rodičů 2x ročně po skončení jednotlivých pololetí, tj. v únoru a srpnu.

 

Fond rodičů

Číslo účtu: 19 - 291952369/0800 + variabilní symbol

Jednorázová platba v září na školní rok  2022/23 — 1 000Kč.

 

 

Vedoucí školní jídelny

Blanka Volínová
(kancelář v 1.patře MŠ)
271 752 135 příp. 604 321 224

Po: 7.00 - 13.00
St:  7.00 - 16.30
Pá: 7.00 - 13.00

 

Provozní řád školní jídelny