Fotografování – 15. 11. 2023

Vážení rodiče,
ve středu 15. 11. 2023 proběhne v MŠ fotografování. Na nástěnce ve vestibulu, si můžete, prohlédnou vzorové fotky.

Formuláře k vyplnění objednávky Vám předá paní učitelka ve třídě Žabiček. Pokud máte o fotky zájem, přineste nám vyplněné formuláře do MŠ nejpozději v den focení. Peníze budeme vybírat při předání hotových fotografií (cca na začátku prosince).